Mặt bằng Chung cư Goldsilk Complex

Chung cư Goldsilk Complex Hà Đông Với 748 căn với diện tích đa dạng: 68m2 – 78m2 – 98m2 – 110m2 – 120m2 – 127m2 – 128m2.

Được Thiết số căn hộ trên mỗi tầng là khác nhau:

  • Tầng 5 mỗi đơn nguyên gồm 10 căn có 6 loại diện tích.
  • Tầng 6-25 mỗi đơn nguyên gồm 14 căn có 6 loại diện tích.
  • Tầng 26-32 mỗi đơn nguyên gồm 12 căn có 6 loại diện tích.

Được thiết kế với 5 thang máy lưu thông và 1 thang trở hàng

Mặt bằng tầng 5 Goldsilk Complex

Mặt bằng tầng 5 Goldsilk Complex

Mặt bằng tầng 6-25 Goldsilk Complex

Mặt bằng tầng 6-25 Goldsilk Complex

Mặt bằng tầng 26-32 Goldsilk Complex

Mặt bằng tầng 26-32 Goldsilk Complex

Với cơ câu căn hộ của Chung cư Goldsilk Complex vạn phúc thiết kế như sau:

Loại căn hộ A1: Diện tích 129m2. Với Số lượng 70 căn
Loại căn hộ A2a,b: Diện tích 128m2. Với Số lượng 112 căn
Loại căn hộ B1,1a: Diện tích 122m2. Với Số lượng 112 căn
Loại căn hộ B2: Diện tích 110m2. Với Số lượng 40 căn
Loại căn hộ c1: Diện tích 99m2. Với số lượng 70 căn
Loại căn hộ C2: Diện tích 98. Với Số lượng 90 căn
Loại căn hộ D1,a,b: Diện tích 79m2. Với Số lượng 152 căn
Loại căn hộ D1c: Diện tích 78m2. Với Số lượng 112 căn
Loại căn hộ D2: Diện tích 68m2. Với Số lượng 40 căn

Căn 01 Chung cư Goldsilk Complex Căn 03 Chung cư Goldsilk Complex Căn 04 Chung cư Goldsilk Complex Căn 05 Chung cư Goldsilk Complex Căn 06 Chung cư Goldsilk Complex Căn 07-10 Chung cư Goldsilk Complex Căn 08-09 Chung cư Goldsilk Complex

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời